top of page
10.png

Birebir Online Seans

2 Saatlik Zoom Buluşması

Beden grafiğinizi Zoom üzerinden yaptığımız yaklaşık 2 saatlik bir zoom buluşmasıyla kapsamlı bir şekilde size anlatıyorum. Bu anlatımla kendi tasarımınızı detaylı bir şekilde öğreniyorsunuz. 
Anlatım içerikleri; 
- Enerji tipiniz, bedensel enerjininiz mekaniği 
- Diğerleriyle doğru etkileşim yönteminiz 
- Doğru karar verme yönteminiz yani içsel rehberlik modeliniz 
- Güçlü yönleriniz ve yatkınlıklarınız 
- Dış etkilere ve şartlanmalara açık yönleriniz,
- Özünüze uygun yaşadığınızda açık yönlerinizin taşıdığı potansiyeller 
- Human Design Profiliniz yani bu hayat sahnesindeki rolünüz

Bireysel Seans: Hizmetler
bottom of page