top of page

Human Design Enerji Tipleri

Güncelleme tarihi: 5 Şub 2022

Aura Tipleri olarak da bilinen Human Design Enerji Tipleri Nelerdir? Enerji Tiplerinin Stratejileri Nelerdir? Enerji Tipimizi Nasıl Öğrenebiliriz? Enerji Tipimizi ve Stratejimizi Bilmek Bize Ne Fayda Sağlar? Biraz bunlardan bahsedelim...


İçinde yaşadığımız bu evrende her şey enerjiden ibaret, hepimiz enerjinin farklı formlarıyız ve hayattaki tüm tezahürler enerjik bir etkileşim ve alışverişin sonucu... Dolayısıyla hepimiz bu hayatı bedenlerimiz aracılığı ile enerjetik bir şekilde deneyimliyoruz. Bu enerjetik deneyimde, hepimiz çevremize yaydığımız ve çevremiz tarafından enerjetik olarak hissedilebilen bir elektromanyetik alana sahibiz, bu alana “aura” diyoruz. Auramızı merkezinde vücudumuzun olduğu, her yöne yaklaşık 2 kol genişliğinde uzayan bir küre gibi düşünebiliriz.

Hepimiz benzersiz olsak da, çevremize yaydığımız bu frekansların ortak bazı özellikleri var, bu özelliklere göre enerji tipimiz farklılaşıyor. Enerji tipimiz, bedensel enerjimizin nasıl çalıştığını ve kendilerine has frekanslarımızın dış dünya ile nasıl uyumlandığını belirler. Enerji tipimizi ve bu enerji tipinin çevreyle uyumlanma yöntemini bilmek bize, benzersiz frekansımızın güçlenmesi için enerjimizi optimize etme şansı verir ve ilişkiler, iş, uyku, sindirim, yaratıcılık gibi yaşamın tüm alanlarında daha dirençsiz bir deneyim sağlar. Enerji tipimizin işleyişi ile uyumlandığımızda hayatımızı kolaylıkla ve akışta yaşamaya başlarız, başarı ve huzur dolu bir yaşam süreriz.

4 Temel enerji tipi vardır;

  • JENERATÖR - Üretici (Açık, kapsayıcı bir aurası vardır)

  • PROJEKTÖR - Gösterici (Karşısındakine odaklanan, emici bir aurası vardır)

  • MANİFESTÖR - Gerçekleştirici (Kapalı, iten - yalnız kalmak isteyen- bir aurası vardır)

  • REFLEKTÖR - Yansıtıcı (Dayanıklı, örnekleyici bir aurası vardır)

Bazı kaynaklarda beşinci bir enerji tipi olarak Manifesting Jeneratörlerden bahsedilir ancak 5. bir enerji tipi yok. Manifesting Jeneratörler enerji tipi olarak Jeneratör' dür.

Human Design enerji tiplerinin kendine ait stratejisi, imzası ve öz olmayan temaları vardır. 4 tipi anlatmadan önce kısaca bunları açıklayalım;

Strateji: Aura tipinin dış dünya ile doğru etkileşim yöntemidir,

İmza: Kendi doğasına uygun yaşadığında hissedeceği onu motive eden duygudur,

Öz olmayan tema: Özüne uygun yaşamadığında hissedeceği duygudur.


Şimdi enerji tiplerini detaylı olarak anlatmadan önce bir hatırlatmam var; henüz kendi enerji tipini bilmiyorsan, bu linkten ücretsiz beden grafiğini çıkartıp öğrenebilirsin.

JENERATÖR

Stratejisi: Yanıt vermek / İmzası: Tatmin / Öz Olmayan Teması: Hüsran

Toplumun yaklaşık yüzde 70’ini Jeneratörler oluşturur. Jeneratörlerin sakral merkezleri tanımlıdır ve bu sayede özüne uygun yaşadığında yaratıcı yaşam gücü enerjisine sınırsız erişimleri vardır. Çalışmak, üretmek ve sevdiği işi yapmak için bu hayatta.

Sıcak, açık, kapsayıcı, sarıp sarmalayan bir auraya sahiptirler. Sürekli yaşam enerjisi üreten sakral merkezleri adeta mıknatıs gibi çalışır ve hayat onlara doğru akar. Bu yüzden Jeneratörün stratejisi hayata yanıt vermek için beklemektir. Jeneratörler çok güçlü birer mıknatısa sahip olduklarını hatırlayıp, hayatın ona onun için doğru fırsatları sunacağına inanmalılar. Tek yapmaları gereken hayatın ona sunduğu fırsatlardan içsel olarak çok net evet dedikleri fırsatlarla ilerlemektir.

Jeneratörleri yaşam boyu motive eden duygu tatmin, özüne uygun yaşadığında yani strateji ve otoriteleri ile hareket ettiklerinde da tatmin dolu bir hayat yaşıyorlar. Kendi doğasına uygun yaşamayıp, çevresel koşullanmalarla ilerlediklerinde hissettikleri duygu ise hüsran. Jeneratörler kendilerini tanımak ve bu sayede yaşam enerjilerini arttırmak için bu hayatta, bu yüzden bir jeneratörün en temel sorusu “Ben kimim?”. Bu sorunun cevabını kendi neşe ve heyecanlarını takip ederek bulabilirler.

Yani sevgili jeneratör; hayatın sana ihtiyacın olan tüm fırsatları sunacağına güven, hayatın fırsatlara yanıt vermek için sakral yanıtlarını dinle ve bir fırsatın sana neşe getirip getirmediğine göre karar ver!

MANİFESTÖR

Stratejisi: Harekete geçmeden önce bilgilendirmek / İmzası: Huzur / Öz Olmayan Teması: Öfke

Toplumun yaklaşık yüzde 10’unu Manifestörler oluşturur. Manifestörler kendiliğinden harekete geçebilen tep tip olarak, bağımsız hareket etmek, başlatmak ve başlattıkları süreçlerde başkalarını etkilemek için bu hayattalar. Kapalı ve iten bir bir auraya sahiptirler. Hayatı kendilerine çekmedikleri için her şeyi kendileri başlatması gerekir ve tek başına başlatma yeteneğine sahip olan tek tiptir.

Manifestörlerin stratejisi harekete geçmeden önce bilgilendirmektir, bu bilgilendirmeler başlattıkları süreçlerde karşılaşabilecekleri direnci ortadan kaldırır ve ihtiyaç duyabilecekleri desteğe erişimlerini kolaylaştırır. Manifestörlerin yaşam boyu ihtiyaç duyduğu en temel duygu huzur, özüne uygun yaşadığında yani strateji ve otoriteleri ile hareket ettiklerinde da huzur dolu bir hayat yaşıyorlar. Kendi doğasına uygun yaşamayıp, çevresel koşullanmalarla ilerlediklerinde hissettikleri duygu ise öfke. Bir manifestörün, hissettiği öfkenin kendi özünden uzaklaştığına dair önemli bir işaret olduğunu hatırlaması çok önemlidir.

Manifestörler başlattıkları süreçlerde çevrelerini etkilerler, bu yüzden bir Manifestörün en temel sorusu “Diğerlerini nasıl etkiliyorum?”. Bu sorunun cevabını ihtiyaç duydukları yalnızlığı kendilerine sağlayıp, tamamen içlerinden gelen istek ve dürtülerle kendi süreçlerini başlatarak bulabilirler.

Yani sevgili manifestör, özgür ruhunun derinliklerindeki yaratıcılığa kulak vererek strateji ve otoritenin seni yönlendirdiği süreçleri başlattığında, çevrende muazzam bir itici güç haline dönüşebilirsin. Ama unutma “Manifestörler bir şeyleri başlatır, ancak onları bitirmek zorunda değiller" o yüzden başlattığın süreçlerde ihtiyaç duyabileceğin destekler için harekete geçmeden önce çevreni bilgilendir!

PROJEKTÖR

Stratejisi: Davet beklemek / İmzası: Başarı / Öz Olmayan Teması: Acı/tatsız bir his

Projektörler sakral merkezlerinin tanımsız olması ve boğaza bağlı tanımlı motor merkezlerinin olmaması nedeniyle dalgalı bir yaşam enerjisine sahiptirler. Bu nedenle Projektörler sürekli çalışmak için bu hayatta olmadıklarını unutmamalı, kendi enerji dalgalanmalarına saygı duyarak, enerjilerini verimli kullanmayı, ihtiyaç duyduklarında dinlenmeyi öğrenmeliler.

Projektörlerin karşısındakine odaklanan ve nüfuz eden bir aurası vardır. Karşısındakine odaklanabilen aurası ve muhteşem gözlem yetenekleri ile başkalarını anlamak ve onlara rehberlik etmek için tasarlanmışlardır. Stratejileri bu rehberlik yeteneğini ne zaman ve kime sunacakları konusunda onları aydınlatır. Projektör stratejisi davet beklemektir, bu enerji türü tanınmak için tasarlanmıştır. Yeteneği karşısındaki kişi tarafından görülmeden/tanınmadan yani davet almadan rehberliğini sunarsa genellikle reddedilecektir ya da değeri anlaşılmayacaktır.

Projektörlerin yaşam boyu aradığı ve onları motive eden en temel duygu başarıdır, özüne uygun yaşadığında yani strateji ve otoriteleri ile hareket ettiklerinde de başarılı bir hayat yaşıyorlar. Kendi doğasına uygun yaşamayıp, çevresel koşullanmalarla ilerlediklerinde, bu onlarda acı ve tatsız bir his bırakır.

Projektör aurası hayatı başkalarını gözlemleyerek deneyimler, bu yüzden bir Projektörün en önemli sorusu “sen kimsin?”dir. Bu sorunun cevabı için başkalarına hangi konularda rehberlik etmek istediklerine karar vererek, bu konularda davet alacakları yetkinlikler geliştirmeye odaklanmalıdır.

Yani sevgili projektör; kıymetli enerjini rehberlik sunabileceğin konularda bilgi ve beceri geliştirmeye odakla, yeteneğinin tanınmasını bekle ve doğru davetlere evet diyerek hak ettiğin başarıya ulaş!

REFLEKTÖR

Stratejisi: Ay döngüsünü beklemek / İmzası: Sürpriz / Öz Olmayan Teması: Hayal kırıklığı

En nadir enerji türü olan Reflektörler toplumun yaklaşık %1’ini oluştururlar. Projektörler gibi reflektörler de enerji dalgalanmaları yaşayan, kıymetli enerjisini verimli kullanması gereken tiplerdir. Esnek ve örnekleyici bir auraları vardır. Çevrelerindeki auraları örneklemek, yolunda giden ve gitmeyen şeyleri gözlemlemek ve bunu çevrelerine adil ve objektif bir şekilde geri yansıtmak için bu hayattalar.

Diğer 3 enerji tipi solar varlıklar iken, reflektörler lunar varlıklardır, yani diğer enerji tiplerine kıyasla ay döngüsünden çok daha fazla etkilenirler. Bu yüzden stratejileri önemli kararlar öncesinde karar vermek için bir ay döngüsünü beklemek ve bu süreçte kararlarını değerlendirmektir.

Reflektörler doğası gereği her gün farklı bir perspektiften deneyimliyor bu hayatı. Bu yüzden kendi bireyselliklerini ve esnekliklerini onurlandırarak yaşadıklarında, hayatlarının farklılığı ve renkliliği karşısında sürprizlerle dolu bir yaşam sürerek mutlu olacaklardır. Ancak koşullanmış bir şekilde etraflarındaki dünyaya ayak uyduramaya çalıştıklarında bunu istikrarlı bir şekilde yapamadıkları için hayal kırıklığına uğrayacaklardır.

Çevresindekileri örneklemek için bu hayatta olan Reflektörlerin en temel sorusu “Onlar kim? Kim farklı?” dır. Bunu ancak kendi bireysel deneyimiyle çevresini örnekleyerek cevaplayabilir.

Yani sevgili reflektör, sen gördüklerini yansıtarak çevresinde farkındalık kazandıran bir ayna gibisin, her gün aynı şeyi yansıtmak için bu hayatta değilsin. O yüzden başkalarına uyum sağlamaya çalışmadan sadece kendi bireyselliğine yol açarak, hayattan beklediğin sürprizlerle karşılaşabilirsin!

.......


Enerji tipini henüz bilmiyorsan, bu linkten ücretsiz beden grafiğini çıkartıp, bu konudaki instagram paylaşımlarımı inceleyerek kendi yolculuğuna başlayabilirsin. Human Designla kendine farklı bir perspektiften bakmak ve kendini daha derinden tanımak istersen, tasarımının bütünsel yorumlaması için benden online anlatım seansı yada yazılı tasarım raporu talep edebilirsin! Link hemen aşağıda.

Bloğuma ekleyeceğim yeni içeriklerden haberdar olmak istersen de sayfama abone olmayı unutma.


Sevgiyle,

Firdevs
1.770 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
Post: Blog2 Post
bottom of page